Hopp til innhold

Fra doktoravhandling til bok

Forfatter og boken
NY BOK: Sverre Flaattens doktoravhandling er nå utgitt som bok
Sverre Flaattens doktoravhandling er nå ute i bokform med tittelen Høyesterett, straffen og tyveriene: straffeutmålingsbegrunnelser i etterkrigstiden.

Sammendrag:
Hvordan begrunner Høyesterett straffen i tyverisaker? Og hvordan har det endret seg? Gjennom beskrivelser av straffesaker fra 1950-tallet og 2000-tallet forteller denne boka et lite stykke nyere norsk rettshistorie. Tiden som strekker seg fra den umiddelbare etterkrigstid og fram til i dag, er kjennetegnet av store samfunnsendringer. Sammenligner man 50-tallets Norge med dagens Norge, sammenligner man to ulike samfunn. Har Høyesterett og strafferetten endret seg i takt med samfunnsendringene? I så fall på hvilken måte? Dette er spørsmålene som søkes besvart.

For å forstå utviklingen anvendes rettssosiologiens problemstillinger: Hvordan skal vi beskrive forholdet mellom domstol og samfunn? Hvilke verdier dominerer Høyesteretts straffebegrunnelser, og hvilke interesser ivaretas? Hva forteller Høyesteretts møte med tyverier om forholdet mellom Høyesterett og samfunnet for over 50 år siden, og hva forteller det om dette forholdet i dag? Hva begrunnet straffen i en tid da velferdsstaten skulle bygges, og hva begrunner straffen nå som sosialdemokratiet er blitt utfordret?

Tyveridommene og problemstillingene boka reiser i møte med dem, presenterer en måte å forstå retten, våre nære fortid og dagens samfunn på.

Finn boken i Oria og lån den!

Publisert: - Sist oppdatert: |