Hopp til innhold

Ny norsk lærebok i kriminologi med bidrag fra Politihøgskolen

Bilde av boken Kriminologi
NY BOK: Kriminologi i en norsk kontekst.
Helene O. I. Gundhus (professor II ved PHS) og Sverre Flaatten (førsteamanuensis ved PHS) har bidratt med hvert sitt kapittel i en ny norsk lærebok i kriminologi.

Heidi Mork Lomell og May-Len Skilbreis nye bok Kriminologi tilbyr en grunnleggende introduksjon til hovedtemaer i faget, og inneholder kapitler om kriminologiens historie og kunnskapskilder; lovbrudd, lovbrytere og ofre; politi, straff, fengsel og alternativer til straff. Videre diskuteres tendenser som utfordrer den tradisjonelle kriminologiens rammer; særlig utviklingen av en mer grønn og global kriminologi.

Boka er nyttig for alle som ønsker en bedre forståelse av utfordringer knyttet til kriminalitet og straff i dagens Norge. 

Finn boken i Oria og lån den!

Publisert: - Sist oppdatert: |