Hopp til innhold

desember

Bilde av tidsskriftforsiden

Politipatruljenes prosessuelle problemer

Politihøgskolens Tor-Geir Myhrer (professor) er ute med artikkelen «Politipatruljenes prosessuelle problemer» i Tidsskrift for strafferett, hvor han tar for seg problemstillinger han mener burde vært drøftet i arbeidet med Ny straffeprosesslov NOU 2016:24
Bilde av forfattarene

Etterforskning: prinsipper, metoder og praksis

Ole Thomas Bjerknes (politioverbetjent ved PHS) og Ivar A. Fahsing (politioverbetjent og PhD ved PHS) er ute med boka «Etterforskning: prinsipper, metoder og praksis». Boka er pensum på PHS, og til skilnad frå tidlegare, er boka til sals utanfor politiet.
Bilde av forfatterne

Moral issues in intelligence-led policing

Helene O. I. Gundhus (professor II ved PHS) er medredaktør i boken «Moral Issues in intelligence-led policing». I tillegg til Gundhus, har Paul Larsson (professor ved PHS) og Annette Vestby (stipendiat ved PHS) bidratt med artikler til boken.