Hopp til innhold

Politipatruljenes prosessuelle problemer

Bilde av tidsskriftforsiden
TIDSSKRIFT FOR STRAFFERETT: Tema NOU 2016:24 - under debatt
Politihøgskolens Tor-Geir Myhrer (professor) er ute med artikkelen «Politipatruljenes prosessuelle problemer» i Tidsskrift for strafferett, hvor han tar for seg problemstillinger han mener burde vært drøftet i arbeidet med Ny straffeprosesslov NOU 2016:24
Bilde av forfatteren

FORFATTER: Tor-Geir Myhrer

Fra artikkelsammendraget: Denne artikkelen handler først og fremst om problemstillinger som ikke er behandlet i NOU 2016: 24 Ny straffeprosesslov (heretter kalt «utredningen»), men som etter min oppfatning burde vært drøftet når det skulle foretas «en alminnelig revisjon av hele straffeprosessloven» med det formål «å utarbeide en lov som er bedre tilpasset vår tid».

Det på mange måter imponerende arbeidet som utvalget har gjennomført på relativt kort tid, blir derfor ikke kommentert her. Jeg kommenterer i det følgende: mangler ved oppdraget (mandat, utvalgets sammensetning og tidsrammen for arbeidet) og de mangler ved utredningen dette har ført til.

Med en målsetting om å regulere hele straffeprosessretten hadde det etter min mening også vært naturlig å trekke frem tre andre utviklingstrekk: at en betydelig større del av straffesakene avgjøres utenrettslig, en betydelig kompetanseheving i politiet, og at man har polisiære inngrepshjemler i politiloven.

Dette er forhold som særlig har betydning for behandlingen av den mer ordinære kriminaliteten, og som ville ha bidratt til å løfte frem prosessuelle problemstillinger som først og fremst oppstår for politiets patruljer og etterforskere.

Artikkelen finner du på Idunn.no

Publisert: - Sist oppdatert: |