Hopp til innhold

Rettslige overgangsformer: politi- og kriminalrett i nordisk rettsutvikling

Bilete av boka
BOKA: «Rettslige overgangsformer»
Geir Heivoll (førsteamanuensis ved PHS) og Sverre Flaatten (førsteamanuensis ved PHS) er redaktørane bak boka «Rettslige overgangsformer: politi- og kriminalrett i nordisk rettsutvikling».

Utgjevinga heng saman med prosjektet «Offentlighet og ytringsfrihet i Norden, 1815 - 1900», og arbeidet starta allereie i februar 2016 med seminaret «Rettslige overgangsformer og juridisk offentlighet: politi- og kriminalrett i nordisk rettsutvikling».

Frå boka: Politiretten har en renessanse i Europa, både teoretisk og praktisk. I dag studeres europeiske politisystemer historisk, og den nye interessen for politirettens historie påvirker synet på forvaltning, straff og politi. Den gamle sondringen mellom politi- og kriminalrett diskuteres også igjen. På tross av den europeiske politi- og kriminalrettens renessanse, er den nordiske politi- og kriminalrettshistorien fortsatt ikke skrevet.

Denne boken er et bidrag til en bedre forståelse av politi- og kriminalrettens nordiske rettshistorie, med vekt på denne rettens transformasjon fra 1800-tallets til 1900-tallets rettslige former og forståelser. Bokens bidrag tematiserer på ulike måter overgangen fra den gamle politi- og kriminalretten, til den moderne forvaltningsretten, strafferetten, prosess og sivilretten vi kjenner i dag.

Finn boka i Oria!

Publisert: - Sist oppdatert: |