Hopp til innhold

Ny artikkel fra Runhovde

NY ARTIKKEL: Siv Runhovde har publisert en artikkel i «Miljøkrim».
Siv Runhovde har publisert artikkelen «Ingen vet hvor mange CITES-saker politiet har etterforsket» i tidsskriftet Miljøkrim.

Sammendrag:

Studien er en del av en pågående doktorgradsstudie i kriminologi om avdekking og etterforsking av handel med truede arter i Norge og Uganda, med særlig vekt på konvensjonen om internasjonal handel med utrydningstruede arter av flora og fauna (CITES). Datagrunnlaget er kvalitative intervjuer med til sammen tretten miljøkoordinatorer, etterforskere og påtalejurister i norsk politi. Ni tjenestesteder innenfor seks politidistrikter er representert. Funnene bygger i tillegg på analyse av saksdokumenter.

Les artikkelen i PIA.

Publisert: - Sist oppdatert: |