Hopp til innhold

Patrick Risan med ny artikkel om avhør og traumatiserte vitner

Høgskolelektor og stipendiat Patrick Risan
Høgskolelektor og stipendiat Patrick Risan
Høgskolelektor og stipendiat Patrick Risan har publisert «Establishing and maintaining rapport in investigative interviews of traumatized victims: A qualitative study» sammen med den anerkjente rettspsykologen Rebecca J. Milne og Per-Einar Binder.

Det overordnede temaet er etablering og opprettholdelse av kontakt og kommunikasjon med traumatiserte personer i avhør. Studien er basert på 21 intervjuer av etterforskere som avhørte ofre etter Utøya, og er rettet mot å trygge vitnene og tilrettelegge avhøret slik at vitnet får forklart seg på best mulig måte. 

Engelsk sammendrag:

The aim of the study was to explore the factors considered important and useful in facilitating safety and building rapport in police investigative interviews with traumatized interviewees. We conducted 21 semi-structured interviews of police investigators involved in investigative interviewing of victims after the Utøya massacre on 22 July 2011 in Norway. Using a thematic analysis based on a reflexive hermeneutic-phenomenological epistemology, four themes emerged: (i) preparation through planning, reflection, and openness: balancing knowing and being receptive; (ii) using first impressions, casual conversation, and communicating expectations to make the interviewee comfortable; (iii) getting closer to the experience of the interviewee through engagement, adaptation, and understanding; and (iv) handling negative feelings and being receptive in the interview relationship. We discuss the findings in relation to current theory and research on investigative interviewing and highlight the importance of working on an emotional level to facilitate rapport when interviewing traumatized interviewees.

Artikkelen er tilgjengelig i PIA og publisert i tidsskriftet «Policing: A Journal of Policy and Practice».

Dette er den siste artikkelen i en trilogi, de to andre ble publisert i 2016:

  • Risan, P., Binder, P.-E., & Milne, R. (2016). Regulating and coping with distress during police interviews of traumatized victims. Psychological Trauma: Theory, Research, Practice, and Policy, 8(6), 736.
  • Risan, P., Binder, P.-E., & Milne, R. J. (2016). Emotional Intelligence in Police Interviews—Approach, Training and the Usefulness of the Concept. Journal of Forensic Psychology Practice, 16(5), 410-424.
Publisert: - Sist oppdatert: |