Hopp til innhold

«Statsdannelse og vann i Kongo»

Bilete av artikkelforside og forfattar Randi Solhjell
Randi Solhjell frå PHS har publisert ein artikkel i tidsskriftet «Internasjonal Politikk». Tidsskriftet er Open Access og artikkelen er tilgjengeleg for alle.

Samandrag:

«Det finnes mye statsvitenskapelig litteratur som karakteriserer den Afrikanske Staten i negative former som svak eller feilet. Kritikere har hevdet at dette er basert på ideer om vestlige normer og idealer for hva en stat skal være. Ut i fra denne kritikken hevder jeg i denne artikkelen at statsdannelse er noe man kan forstå gjennom daglige praksiser i Afrika, som en motvekt til abstrakte og avkuttede modeller for statsdannelse. Slik vil jeg hevde at staten altså ikke er en enhet som utfører «feilede» praksiser, men heller et mangfold av praksiser som utgjør det vi velger å kalle «staten». I denne artikkelen foreslår jeg å se på staten som relasjonelle praksiser, altså mellom mennesker, i områder der staten er en kilde til konflikt. Gjennom å se på et grunnleggende gode som tilgang til vann i en by i øst-Kongo, Bukavu, viser jeg hvordan ideer om staten blir til. Praksisene og forventninger rundt vann fører igjen til et vedvarende og sterkt press mot den faktiske staten.»

Artikkelen kan du lese hjå Nordic Open Access Scholary Publishing.

Publisert: - Sist oppdatert: |