Hopp til innhold

Exploring the Continuum of Lethality: Militant Islamists' Targeting Preferences in Europe

Bilde av forfattaren
FORFATTAR: Cato Hemmingby. Foto: Politihøgskulen
Cato Hemmingby (forskar ved Politihøgskolen) er ute med artikkelen «Exploring the continuum of lethality: Militant islamists' targeting preferences in Europe» i tidsskriftet Perspectives on Terrorism.

Hemmingby har gjort ein djupanalyse av målpreferansane til militante islamistar, i Vest-Europa frå 1994 til 2016, med fokus på val av mål, skadeomfang og mjuke versus harde mål. Dette er fortsatt eit lite granska forskingsområde.

Resultata visar at terroristane går for dei meir tilgjengelege måla i område med låg tryggleik. Det er ein fokus på mjuke mål både for enkelindivid og grupper. Mens enkeltpersonar ofte avgrensar seg i omfang, fokuserer gruppene på å skade mange. Åtak med mål om massedød har likevel ofte ikkje det planlagde resultatet.

Avslutningsvis gjev Hemmingby ei oversikt over kva som  kan verke førebyggjande mot terroråtak, alt frå publikums oppførsel til sikring og politi i gata.


Les artikkelen i PIA

Publisert: - Sist oppdatert: |