Hopp til innhold

The Nordic model of handling children’s testimonies

Bilde av forfatteren
KAPITTELFORFATTER: Trond Myklebust. Foto: Gerhard Schelderup
Trond Myklebust (politiinspektør ved PHS) har bidratt med et kapittel om utviklingen av den nordiske barnehusmodellen i boka «Collaborating Against Child Abuse: Exploring the Nordic Barnahus Model»

I de nordiske landene utføres avhør av barn og andre sårbare personer gjennom barnehusene (Statens Barnehus). Politi med spesialutdanning utfører avhørene, som tas opp på film og vises i et annet rom for avhørsleder, advokater og fagpersoner.

Bakgrunnen for innføringen av disse tilrettelagte avhørene i de nordiske landene, er et ønske og en tradisjon for å skjerme barn fra påkjenningene en juridisk prosedyre kan ha.

Det finnes to parallelle systemer for avhør av barn internasjonalt; the adversarial package og den nordiske modellen.

Kapittelet beskriver utviklingen av den nordiske barnehusmodellen i alle de nordiske landene.

Les kapittelet i PIA

Les hele boken på Springer Link

Publisert: - Sist oppdatert: |