Hopp til innhold

oktober

Bilde av forfatterne

Flere bidrag fra PHS i siste Norsk sosiologisk tidsskrift

Liv Finstads begrep «politiblikket» er inspirasjonen bak temaet for siste nummer av Norsk sosiologisk tidsskrift: profesjonsblikk. Heidi Mork Lomell (professor-II ved PHS) og Cecilie Basberg Neumann (førsteamanuensis ved HiOA) har vært gjesteredaktører.
Bilde av rapportens forside

Store endringer kommer på kattepoter

Linda Hoel (førsteamanuensis) og Bjørn Barland (førsteamanuensis) ved PHS har gjennomført en evaluering av Politihøgskolens stabs- og lederutviklingsprogram.
Illustrasjonsbilde politiuniformer

Moralpolitiet

Moralister oppfattes ofte som formanende bedrevitere. Men hva kjennetegner moralisme? Og hvordan gjør det seg gjeldende i politiarbeid? Førsteamanuensis Jens Erik Paulsen ved PHS er ute med ny artikkel i Norsk filosofisk tidsskrift.