Hopp til innhold

Flere bidrag fra PHS i siste Norsk sosiologisk tidsskrift

Bilde av forfatterne
FRA PHS: Pål Frogner, Jens Erik Paulsen, Pål Winnæss
Liv Finstads begrep «politiblikket» er inspirasjonen bak temaet for siste nummer av Norsk sosiologisk tidsskrift: profesjonsblikk. Heidi Mork Lomell (professor-II ved PHS) og Cecilie Basberg Neumann (førsteamanuensis ved HiOA) har vært gjesteredaktører.

Profesjonsstudentblikk

Pål Winnæss (høyskolelektor ved PHS) har skrevet artikkelen «Profesjonsstudentblikk», om hvordan politistudenter vurderer politiutdanningen, og hvordan de relaterer ulike fag til politiarbeid i praksis. Forfatteren undersøker hva som bidrar til studentenes svekkede interesse for akademisk kunnskap, og hva som leder studentene til å omfavne de praktiske fagene i utdanningen til fordel for de samfunnsvitenskapelige.


Det normalvitenskapelige politiblikket

Jens Erik Paulsen (førsteamanuensis ved PHS) og Pål Frogner (høyskolelektor ved PHS) har undersøkt politiblikket ut fra en epistemologisk vinkling. Forfatterne etterlyser en større vitenskapeliggjøring av politiblikket enn det som finnes i dag.

Les Profesjonsstudentblikk i PIA

Les Det normalvitenskapelige politiblikket i PIA

Tidsskriftnummeret med introduksjon finner du på Idunn.no

Publisert: - Sist oppdatert: |