Hopp til innhold

Maskulinitetsperspektiv på kriminologiens kjerneområder: Kontroll, ofre og kriminalitet

Illustrasjonsbilde politiuniformer
KJØNNSPERSPEKTIV: i kriminologien
Kriminalitet og straff utøves som oftest av menn og gutter, allikevel fokuserer kriminologien lite på hva forestillingen om maskulinitet og mannlighet innebærer for menn.
Bilde av forfatteren

Forfatter Nina Irene Jon

Nina Jon (studieleder master ved PHS) sin siste artikkel ligger nå i Politihøgskolens institusjonelle arkiv (PIA). Artikkelen ble originalt publisert i Nordisk tidsskrift for kriminalvidenskab tidligere i år.

Forskningen har mye å hente på å se gutter og menn i et kjønnsperspektiv, da de i likhet med jenter hemmes og begrenses av forestillingene knyttet til deres kjønn.

Forholdet mellom menn og kriminalitet har tidligere vært omtalt på 1950-tallet, men kriminologi som sådan har stort sett forblitt en kjønnsblind disiplin. Artikkelen fokuserer på virkningen et kjønnsperspektiv kan ha på kriminologiens kjerneområder: kontroll, offer og kriminalitet.

Artikkelen kan leses i PIA

Publisert: - Sist oppdatert: |