Hopp til innhold

Norwegian youth punishment - opportunity or trap?

Bilde av forfatteren
FORFATTER: Morten Holmboe. Foto: Jon Strype, PHS.
Førsteamanuensis Morten Holmboe ved PHS er ute med en ny artikkel om ungdomsstraff i Bergen Journal of Criminal Law and Criminal Justice.

I 2014 ble det innført to nye straffereaksjoner for unge kriminelle (mellom 15-18 år) basert på prinsippet om gjenopprettende prosess – ungdomsoppfølging og ungdomsstraff.

Det er de mer alvorlige lovbruddene, som normalt ville ført til fengselsstraff eller de strengeste samfunnsstraffene, som resulterer i ungdomsstraff.

Tanken bak ungdomsstraff er at det er mer alvorlig, men mer velegnet for unge kriminelle, enn samfunnsstraff.

Artikkelen beskriver reglene for dom og utførelse av ungdomsstraff, som nå har vært praksis i tre år. Forfatteren oppfordrer til en gjennomgang av systemet, for å sikre at det fungerer slik det var tiltenkt.

Les artikkelen i PIA

Publisert: - Sist oppdatert: |