Hopp til innhold

Som før, men TRYGGERE - Politiets vurdering av 14 måneders midlertidig bevæpning

Bilde av rapportforsida
RAPPORTEN: "Som før, men tryggere"
Bjørn Barland, Julie Høvik, Tor-Geir Myhrer og Gunnar Thomassen frå PHS har hatt i oppdrag å evaluera den midlertidige generelle væpninga av norsk politi.

Tema som vert undersøkt er blant anna om væpninga endra måten politiet nærma seg publikum på, korleis dei utførte tenesta, om dei føler seg kompetente nok til å bere våpen og kva slags erfaringar tenestepersonane har gjort seg.

Gjennom prosjektet har vi nå eit forskingsbasert vurderingsgrunnlag viss spørsmålet om væpning éin gang må behandlas igjen. Rapporten er skrive på bakgrunn av intervjuar av operasjonsleiarar, innsatsleiarar og innsatspersonell.

Denne rapporten er første av tre delar av forskingsprosjektet. Biblioteket omtalar dei neste to delane når de publiseras.

Rapporten kan lesast i PIA.

Publisert: - Sist oppdatert: |