Hopp til innhold

Nybrottsarbeid frå Politihøgskulens ansatte

Bilde av artikkelens forside
ARTIKKELEN: publisert i Digital Investigation
Kurt-Helge Hansen (politioverbetjent) og Fergus Thomas Toolan (førsteamanuensis) ved Politihøgskulen er ute med artikkelen «Decoding the APFS file system» i tidsskriftet Digital Investigation.
Bilde av forfattarane

FORFATTARANE: Kurt-Helge Hansen og Fergus Thomas Toolan

Analyser av filsystem er ein viktig del av digital etterforsking, og Apple er i ferd med å gå over til eit nytt standard filsystem (AFPS), som det hittil ikkje har funnest noko tilgjengeleg teknisk informasjon om.

I artikkelen beskrivas funksjonane og strukturane i Apples nye filsystemet, og ein metode for å fortolke dei manuelt. Arbeidet gir nå dataetterforskarane moglegheit til å analysere det nye filsystemet.

Se elektronisk versjon av artikkelen

Publisert: - Sist oppdatert: |