Hopp til innhold

Tale eller tie: om plikt til å avverge alvorlige lovbrudd og uriktige domfellelser

Foto av forfatter og bokomslag
FORFATTER: Morten Holmboe og boken Tale eller tie. Foto: Jon Strype.
Morten Holmboe (førsteamanuensis ved PHS) har for første gang samlet alle reglene for avvergingsplikt og varslingsplikt i ny bok.

Plikten til å avverge alvorlige straffbare handlinger gjelder enten man har taushetsplikt eller ikke. Men for den som har taushetsplikt, er det vanskelig å vite hvor grensen går. Disse reglene er viktige å kjenne til, for eksempel for personer i helse- og omsorgstjenesten som daglig møter barn, ungdom, pasienter og pårørende.

Formålet med boken er å gir leseren en oversikt over de reglene som finnes gjennom eksempler og teori. Den retter seg mot alle som har en varslingsplikt, som for eksempel ansatte i barnehage, skole og helsesektoren, og mot jurister som må trenge dypt ned i rettsspørsmålene, politi og påtalemyndighet, den øvrige forvaltningen og advokater og dommere. 

Finn og lån boken i Oria

Publisert: - Sist oppdatert: |