Hopp til innhold

april

Rapportens forside

Videoopptak som pedagogisk verktøy

Rapporten, skrevet av høgskolelektor Nils Morten Larsen og politioverbetjent Terje Nygaard (begge ansatte ved PHS), beskriver et pedagogisk undervisningsopplegg som benytter videoopptak av studentene under en øvelse.