Hopp til innhold

Videoopptak som pedagogisk verktøy

Rapportens forside
Rapporten, skrevet av høgskolelektor Nils Morten Larsen og politioverbetjent Terje Nygaard (begge ansatte ved PHS), beskriver et pedagogisk undervisningsopplegg som benytter videoopptak av studentene under en øvelse.

Øvelsen, der studentene skal håndtere en psykotisk person (markør), har blitt benyttet i flere år i emnet kommunikasjon og konflikthåndtering på B1. I forkant av øvelsen blir studentene fordelt i makkerpar. Dernest skal de løse et oppdrag basert på en melding de får fra «operasjonssentralen. De to siste årene har studentene blitt filmet under øvelsen, og opptakene er blitt brukt i etterkant for å reflektere over egen gjennomføring.

Rapporten beskriver undervisningsopplegget og studentenes evaluering av opplegget i etterkant.

Les rapporten i PIA

Publisert: - Sist oppdatert: |