Hopp til innhold

august

Forsida av tidsskriftet

Objektivitet i avhør

Kristina Kepinska Jakobsen (PHS) har saman med Ulf Stridbeck (UiO) og Åse Langballe (NKVTS) undersøkt korleis politiet praktiserer objektivitetskravet i avhøyr av fornærmande. Artikkelen er publisert i tidsskriftet Strafferett.
Illustrasjonsbilde

How police leaders learn to lead

Rune Glomseth (førsteamanuensis PHS) og Cathrine Filstad (professor II PHS) har i samarbeid med Tom Karp undersøkt hvordan norske politiledere lærer å lede. Artikkelen er publisert i tidsskriftet Policing.
Forsiden av rapporten

Kriminalitetsforebygging på norsk: En kunnskapsoversikt

Siv Rebekka Runhovde og Pernille Erichsen Skjevrak har i denne rapporten sammenfattet en oversikt over norsk forskning på kriminalitetsforebyggende arbeid. Rapporten er en del av PHS forskning, og illustrerer mangfoldet i det forebyggende arbeidet.
Illustrasjonsbilde

Minoritetsungdom og politiets «stopp og sjekk-rutiner»

Randi Solhjell (forsker PHS) har i samarbeid med forskere fra Sverige, Finland og Danmark utgitt artikkelen “We are Seen as a Threat”: Police Stops of Young Ethnic Minorities in the Nordic Countries" i tidsskriftet Critical Criminology.