Hopp til innhold

Kriminalitetsforebygging på norsk: En kunnskapsoversikt

Forsiden av rapporten
KRIMINALITETSFOREBYGGING: på norsk
Siv Rebekka Runhovde og Pernille Erichsen Skjevrak har i denne rapporten sammenfattet en oversikt over norsk forskning på kriminalitetsforebyggende arbeid. Rapporten er en del av PHS forskning, og illustrerer mangfoldet i det forebyggende arbeidet.

Sammendrag:

Hva kjennetegner kriminalitetsforebyggende arbeid i Norge? Denne rapporten presenterer norsk forskningslitteratur om forebygging av kriminalitet, men også forebygging av adferd og risikofaktorer der kriminalitet på sikt er ett av flere mulige utfall.

Rapporten løfter fram hvilke strategier og metoder som anvendes i det forebyggende arbeidet på tvers av en rekke kriminalitetsområder, sentrale utfordringer på feltet samt hva forskningen sier når det gjelder direkte og indirekte effekter av kriminalitets forebyggende arbeid.

Rapporten identifiserer dessuten kunnskapsunderskudd på feltet ved å synliggjøre områder hvor forskning på kriminalietsforebyggende innsats er begrenset.

Les hele rapporten i PIA

Publisert: - Sist oppdatert: |