Hopp til innhold

Federal Sentencing Reporter

Bilde av forfatterne
FORFATTERENE: Hans Myhre Sunde og Morten Holmboe
Morten Holmboe (professor ved PHS) og Hans Myhre Sunde (førstekonsulent ved PHS) har begge bidratt med artikler til siste nummer av Federal Sentencing Reporter.

Tema for nummeret er «The Norwegian sentencing and correctional system». Sammendrag av artiklene følger under:

«The Norwegian youth sentence: punishment in the best interest of the child?» av Morten Holmboe (PHS)
Artikkelen tar for seg ungdomsstraff – et alternativ til fengsling for unge forbrytere i Norge. Forfatteren utreder for hvordan ungdomsstraff fungerer, og når den er tiltenkt brukt. Spørsmålet i artikkelen er hvorvidt ungdomsstraff, slik den fungerer i dag, er det beste alternativet for den unge forbryteren? Holmboe tar opp det han ser som de problematiske sidene ved ungdomsstraff, og legger frem forslag til forbedringer.

«Alternative sentence of imprisonment for unpaid fines: are the rules compatible with the aims of the Norwegian criminal justice system?» av Morten Holmboe (PHS)
Bøter er den vanligste straffen i Norge. Det er en mild straff med lite utgifter for staten, hvis mottageren av boten kan betale for seg. Forfatteren tar for seg konsekvensene av at en person ikke kan betale den ilagte boten, og spør om det nåværende systemet for alternativ til fengsling virkelig er så «lønnsomt» for det norske strafferettssystemet?

«Enhancing the role of correctional officers in american prisons: lessons learned from Norway» Sami Abdel-Salam og Hans Myhre Sunde (PHS)
Forfatterne sammenligner og vurderer utdanningsløpet og arbeidsoppgavene til fengselsbetjenter i Norge og USA. Det er stor forskjell mellom de to landene, hvor Norge har større fokus på rehabilitering og relasjonen mellom betjentene og de innsatte.

Forfatterne legger frem fordelene med den norske modellen, samt kommer med forslag- og reflekterer over utfordringene til hvordan et lignende system kan innføres i USA.

Se Federal Sentencing Reporter her

Artiklene kan bestilles i biblioteket

Publisert: - Sist oppdatert: |