Hopp til innhold

januar

Bilde av forfatterne

Trusler og trusselhendelser mot politikere

2 av 5 politikere på Stortinget og i Regjeringen har opplevd alvorlige trusler, mens 4 av 5 har opplevd uønsket oppmerksomhet eller atferd. Trusler i sosiale medier øker mest.