Hopp til innhold

Rapport om Politihøgskolens egnethetsvurdering

Bilde av rapportens forside
NY RAPPORT: Egnet som politi?: Seleksjonsmetodenes prediktive validitet ved PHS sin egnethetsvurdering av Tom H. Skoglund
Tom H. Skoglund har sett nærmere på den nye egnethetsvurderingen som ble innført ved Politihøgskolens opptak i 2012.

Politiutdanningen har i mange tiår hatt et mer omfattende opptakssystem enn det som har vært vanlig ellers i universitets- og høgskolesektoren. Søkere til Politihøgskolen blir blant annet vurdert i forhold til personlig egnethet.

I 2012 ble det innført en mer fundert, strukturert og forskningsforankret egnethetsvurdering enn den som gjaldt tidligere. Vurderingen skal nå ta stilling til nivået på kompetansene åpenhet og inkludering, modenhet, handlekraft, samhandling, analytisk evne og integritet. Disse seks kompetansene definerer innholdet i hva personlig egnethet er. Tre seleksjonsmetoder brukes til dette formålet: psykologiske tester, intervju og gruppeøvelse. I tillegg kommer informasjon fra skikkethetsvurderingen. Hva fant Skoglund?

  • Første hovedfunn viser at karakterer fra videregående skole forutsier faglige prestasjoner i grunnutdanningen på en god måte. Egnethetsvurderingen treffer i riktig retning.
  • Andre hovedfunn viser at egnethetsvurderingen ikke har en klar sammenheng med integritetsbedømmelsen.
  • Tredje hovedfunn viser at egnethetsvurderingen ikke har en klar sammenheng med om studiet fullføres på normert tid eller ikke.

Rapporten anbefaler ikke konkrete endringer av egnethetsvurderingen, men retter kritikk mot deler av egnethetsvurderingen basert på funnene. Spesielt kritiseres bruken av de psykologiske testene 

Les hele rapporten i PIA

Publisert: - Sist oppdatert: |