Hopp til innhold

Parallellsamfunn: en del av den norske virkeligheten?

Forsiden av rapporten
RAPPORT: i siste PHS forskning
Marit Egge (førsteamanuensis ved PHS) og Randi Solhjell (forsker ved PHS) har skrevet en rapport som tar for seg bruken av begrepet parallellsamfunn. De har samlet ulike definisjoner som legges til grunn når den problematikken diskuteres.

Det florerer mange betydninger av parallellsamfunn som gjør at begrepet på den ene siden er anvendelig, men at det samtidig er vanskelig å bli enige om en definisjon som kan danne grunnlag for en bedre forståelse og debatt.

I følge rapporter de har innhentet fra politiet i Sverige, Norge og Danmark blir ikke parallellsamfunn brukt som et politifaglig begrep. I stedet vektlegges spesifikke geografiske områder der politiet kan ha liten tilgang og utfordringer med å håndtere ulike former for kriminalitet og sosial kontroll.

Avslutningsvis i rapporten skriver de om hvordan politiet, sammen med andre samfunnsbærende institusjoner, har et inkluderende og tillitsbyggende potensiale.

Les hele rapporten her

Publisert: - Sist oppdatert: |