Hopp til innhold

Tiltak for bedre gruppearbeid

Forfatter Nils Morten Larsen
Forfatter og høgskolelektor Nils Morten Larsen
Det er viktig at studiegruppene fungerer godt allerede i begynnelsen av studieløpet. Nils Morten Larsen (høgskolelektor ved Politihøgskolen) har skrevet om ulike tiltak iverksatt med studenter ved første studieår på Politihøgskolen Kongsvinger.

I denne rapporten er det beskrevet ulike tiltak som er blitt iverksatt første studieår ved Politihøgskolen Kongsvinger. Målet med disse har vært å bedre interaksjonen mellom gruppemedlemmene i basisgruppene. Det er viktig at gruppeinteraksjonen fungerer godt allerede i begynnelsen av studieløpet. Denne vil kunne påvirke gruppesamarbeidet, og videre få konsekvenser i gjennomføring av arbeidskrav, øvelser, eksamener osv.

Det første tiltaket knyttes til studentinformasjon om hvordan basisgrupper fungerer ved Politihøgskolen. Informasjonen gis allerede uka studentene starter ved høgskolen. Det neste tiltaket er at studentene skal utarbeide en gruppekontrakt der de skriver ned punkter de mener kontrakten bør innbefatte, basert på hva de har kommet frem til sammen. Formålet med denne er at studentene skal bli bevisste på hva de kan gjøre for at gruppa skal fungere best mulig. Det neste tiltaket omfatter oppfølging av gruppene fra faglærer. Tiltaket ble iverksatt første gang i 2016 med utgangspunkt i SPGR-modellen, som består av følgende funksjoner; kontrollfunksjon, omsorgsfunksjon, opposisjonsfunksjon og avhengighet. Disse er også utgangspunkt i samtalen mellom faglærer og gruppemedlemmene. Det siste tiltaket baseres på studentenes egne observasjoner av hverandres grupper med utgangspunkt i SPGR-modellen. Studentene som er observatører, gir tilbakemelding til gruppa de har observert med hjelp av et observasjonsskjema som er utarbeidet av undertegnede med fokus på de fire funksjonene som er beskrevet over.

Les rapporten i PIA

Publisert: - Sist oppdatert: |