Hopp til innhold

Nytt spesialnummer av Tidsskrift for Strafferett

Bilde av Inger Marie Sunde
MEDREDAKTØR: og artikkelforfatter Inger Marie Sunde (PHS)
Tema for spesialnummeret er rettslig regulering og praktisering relatert til ny datateknologi. Inger Marie Sunde er medredaktør, samt forfatter på to av artiklene.

Datakrimretten i «fugleperspektiv» av Inger Marie Sunde
Sunde gir en oversikt over datakrimretten, et emne som sprer seg over flere juridiske områder: materiell strafferett, straffeprosess, politirett og folkerett.

Vi får et historisk tilbakeblikk på hvordan datakrimretten oppstod, og forfatterens oppsummering av fellesnevnerne i datakrimretten: bruk av informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT), og kriminalitet eller kriminalitetsbekjempelse.

Videre etterlyser forfatteren en underliggende filosofi for datakrimretten, og en større rettslig interesse for politiets forebyggende arbeid på nett.

Les artikkelen i PIA.

 

Har vi behov for straffebud om datakriminalitet?
Artikkelen analyserer gjerningsbeskrivelsen i straffebud om datakriminalitet.

Straffebud består av to deler: en gjerningsbeskrivelse og en bestemmelse om hvilke straff som kan gis hvis gjerningen blir utført og straffbarhetsvilkårene er oppfylt.

Forfatteren påpeker skillet mellom ytrings- og handlingsstraffebud for lovbrudd på internett, og hvordan straffebudene i større grad burde reflektere dette, i tillegg foreslås det forenklinger i teksten i straffebudet.

Avslutningsvis spør Sunde om det er viktig å straffe for handlingens dataaspekt når de tradisjonelle bestemmelsene åpenbart er anvendelige? Her foreslås det heller å gjøre det tradisjonelle lovbruddets dataaspekt til en generell straffskjerpende omstendighet.

Les artikkelen i PIA.

 
Publisert: - Sist oppdatert: |