Hopp til innhold

februar

Rapportens forside og bilde av forfatteren

Politiets tilgang til elektroniske spor - masteroppgave

Robert Furuhaug (PHS) sin oppgave drøfter problemstillinger knyttet til hvor vidt opptak av kameraovervåkning, bompasseringsdata, data om betalingstransaksjoner og trafikkdata kan utleveres frivillig av besitteren.
Bilde av forfatteren

Heidi Fisher Bjelland forsvarte avhandling om menneskehandel

Menneskehandel er en form for kriminalitet det kan være særlig utfordrende å arbeide med for politiet. Mange ofre er redde for å samarbeide med politiet. Sakene er ofte vanskelige å bevise, og de kan dermed også være vanskelige å føre for retten.
ARTIKKELFORFATTAR: Tor-Geir Myhrer

Politiarbeid på staden: styrke og svakheiter

Tor-Geir Myhrer (professor ved PHS) har skreve artikkelen «Politiarbeid på stedet: styrker og svakheter» i siste nummer av «Tidsskrift for strafferett» 2018. Dette er eit spesialnummer i høve 70-årsdagen til Ragnar Auglend, tidlegare rektor ved PHS.