Hopp til innhold

Heidi Fisher Bjelland forsvarte avhandling om menneskehandel

Bilde av forfatteren
Menneskehandel er en form for kriminalitet det kan være særlig utfordrende å arbeide med for politiet. Mange ofre er redde for å samarbeide med politiet. Sakene er ofte vanskelige å bevise, og de kan dermed også være vanskelige å føre for retten.

Doktorgraden omhandler politiets forståelse og håndtering av menneskehandel-saker. Studien viser at polititjenestepersoner finner både kreative og pragmatiske måter å tilnærme seg menneskehandelsfeltet på. Politifolk har et stort handlingsrom og gode muligheter til å gjøre skjønnsmessige vurderinger i arbeidet sitt – både i valg av strategier og i valg av målsetting.

Heidi har vært doktorgradsstipendiat ved Politihøgskolen, og disputerte ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi ved Universitetet i Oslo fredag 25. januar . Hun jobber nå som analytiker ved Seksjon for strategisk analyse, Taktisk etterforskningsavdeling.

Fullstendig sammendrag med lenker til artiklene og «kappen» til avhandlingen kan leses i PIA.

Den fysiske utgaven av avhandlingen vil snart bli tilgjengelig for utlån, logg på Oria for sette deg på venteliste.

 

Publisert: - Sist oppdatert: |