Hopp til innhold

Politiarbeid på staden: styrke og svakheiter

ARTIKKELFORFATTAR: Tor-Geir Myhrer
Tor-Geir Myhrer (professor ved PHS) har skreve artikkelen «Politiarbeid på stedet: styrker og svakheter» i siste nummer av «Tidsskrift for strafferett» 2018. Dette er eit spesialnummer i høve 70-årsdagen til Ragnar Auglend, tidlegare rektor ved PHS.

Samandrag:
Denne artikkelen er bygd opp av tre delar. Den første behandlar omgrepet «politiarbeid på staden» (PPS), bakgrunnen for etableringa av arbeidsmetoden PPS, og forankringa av denne.

Deretter utgreiast det kva innhaldet i «politiarbeid på staden» er, kva som er den tilsikta verknaden av arbeidsmetoden, og med bakgrunn av eksisterande forsking kva for resultat det er grunnlag for å forvente.

Til slutt presenterast synspunkta som kom fram då 27 til dels særs erfarne etterforskarar som er studentar i «Master i etterforsking» ved Politihøgskolen, svarte på arbeidskravet: «Drøft kva fordelar og ulemper «politiarbeid på staden» (PPS) kan innebere for kvaliteten på etterforskinga.»

Les heile artikkelen i PIA.

Publisert: - Sist oppdatert: |