Hopp til innhold

Politiets tilgang til elektroniske spor - masteroppgave

Rapportens forside og bilde av forfatteren
Rapportens forsiden, og forfatteren (foto: privat)
Robert Furuhaug (PHS) sin oppgave drøfter problemstillinger knyttet til hvor vidt opptak av kameraovervåkning, bompasseringsdata, data om betalingstransaksjoner og trafikkdata kan utleveres frivillig av besitteren.

Det at opplysningene registreres om noen, men lagres hos andre, gjør at det er to parter som kommer i betraktning når politiet har behov for opplysningene, den personen opplysningene er registrert om og det selskapet som har registrert opplysningene

Innhenting av elektroniske spor som lagres hos en annen enn den opplysningene gjelder, berører flere regelsett og det er ulike hjemler for ulike elektronisk lagrede data. Den mest fremtredende problemstillingen er om politiet får samtykke til utlevering fra den opplysningene er registrert om. Det er i de tilfeller samtykke ikke gis, eller den som besitter dataene ikke vil samarbeide, de straffeprosessuelle regler må tas i bruk.

Oppgaven tar sikte på å belyse rettsreglene som gjelder for politiets tilgang til disse opplysningene under etterforskningen.

Masteroppgaven ble levert ved Det juridiske fakultet på Universitetet i Oslo i 2017.

Les oppgaven i PIA

Publisert: - Sist oppdatert: |