Hopp til innhold

Temperaturmåling på nærpolitireformen

Forsiden av rapporten
RAPPORTEN: skrevet av Filstad og Karp
Cathrine Filstad (PHS/BI) og Tom Karp (Høyskolen Kristiania/Bodø/Innlandet) har siden 2016 forsket på politiledelse og i 2018 ble denne forskningen intensivert ved spesielt å fokusere på ledelse, implementering, evaluering og resultater av politireformen

Forskerne har valgt å presentere resultatene nå umiddelbart fordi forskning på reformen er ferskvare og resultatene viser stor negativitet rundt reformen som de mener må tas alvorlig og arbeides med for at reformen skal lykkes. De mener også at negativiteten fort kan snus ved å formidle «state of the art» og dermed at de ledere og ansatte som positivt har deltatt i forskningen blir hørt og at deres stemme blir med i videre arbeid med reformen.

Noen hovedfunn:

  • 80 % tror det forebyggende politiarbeidet blir enten dårlige eller samme som før på grunn av reformen.  
  • Nesten 80 % oppgir at beredskapen blir dårligere eller samme som før.
  • 90 % oppgir at tilgjengeligheten for publikum til politiet har blitt dårligere (70 %) eller samme som før.
  • Nesten ingen av de spurte har tro på målet om ett politi med tilnærmet like tjenester.
  • Nesten ingen av de spurte har tro på at reformen gir bedre ressursutnyttelse.
  • Kun 20 % av de politiansatte oppgir at reformen gir mening.   

Les hele rapporten i PIA

Publisert: - Sist oppdatert: |