Hopp til innhold

How to Make an Expert Detective?

Bilde av studenten og sensorene
STUDENTEN: Halldór Rósmundur Guðjónsson (til venstre) med sensorene Asbjørn Rachlew og Heidi Mork Lomell.
Halldór Rósmundur Guðjónsson har skrevet masteroppgaven «How to Make an Expert Detective?: An Evaluation of the first ever Icelandic Lead Detective Development Programme».

Guðjónsson har evaluert Islands første utviklingsprogram i etterforskningsledelse for etterforskere og påtalemyndigheten. Programmet ble arrangert av The Centre for Police Training and Professional Development i Reykjavik, varte i 6 måneder og ble ledet av blant annet Ivar Fahsing (Politihøgskolen). Programmet er basert på ideer fra The British Senior Investigation Officers Development Programme.

Målet med oppgaven har vært å undersøke programdeltagernes kunnskap og bevissthet rundt faktorer som kan påvirke dømmekraften og beslutningsprosessen i kriminaletterforskninger. Studien bruker spørreundersøkelser før og etter kurset, test av deltagernes kognitive evner og refleksjonsnotater.

Kriminelt fokus
Undersøkelsene før programmet viste at deltagerne tenderer mot hypoteser om en kriminell handling, selv i etterforskning av saker som åpenbart ikke er kriminelle. Tilbakemeldingene i studien viser også at hypotesemetodikken vi bruker her i Norge var helt ukjent for deltagerne.

Hypotesemetodikken er en kunnskapsbasert etterforskningsmetode der politiet metodisk forsøker å falsifisere etterforskningens hovedhypotese, og identifisere og teste alternative hypoteser.

Guðjónsson påpeker selv at etterforskningen på Island baserer seg for mye på individuelle avgjørelser, og det er rom for forbedring og en mer systematisk tilnærming til kvalitet i etterforskningen.

Etter gjennomført program
Deltagerne rapporterer at tendensen til å lete etter kriminelle handlinger har dramatisk endret seg, til et fokus på testing av alternative hypoteser.
Resultatene av undersøkelsene viser betydelig utvikling, både i bevissthet rundt og kunnskap om faktorer som kan påvirke tenkemåten under en etterforskning.

Rom for forbedring
Utviklingsprogrammet viser gode resultater, men effekten begrenser seg til endringer i den enkelte deltagers tankegang, og ikke en systematisk endring, som Guðjónsson påpeker at vi har her i Norge.

En av Guðjónssons hovedkonklusjoner er at det fortsatt er rom for forbedring og støtte til etterforskere og påtalemyndigheten på Island. Det er også et behov for en systematisk tilnærming til etterforskning for å sikre høy kvalitet i arbeidet.

Les hele oppgaven i PIA/Read the thesis in PIA.

Publisert: - Sist oppdatert: |