Hopp til innhold

Masteroppgave om internasjonalt politisamarbeid

Bilde av forfatter Stine Marie Strømnes
STINE MARIE STRØMNES: etter muntlig fremlegging av oppgaven.
Stine Marie Strømnes har fullført en erfaringsbasert master i etterforskning med oppgaven: “Internasjonalt politisamarbeid: Faktorer som kan påvirke valget om bruk av felles etterforskningsgrupper med utlandet”.

Målet med oppgaven har vært å undersøke hvorvidt kompetanse på internasjonalt politisamarbeid, eller fravær av måltall, kan påvirke valget om bruk av felles etterforskningsgrupper – Joint Investigation Team (JIT) med utlandet.

JIT er et internasjonalt samarbeidsverktøy i etterforskning av straffesaker som går på tvers av landegrenser. Samarbeidet er basert på en avtale mellom fagmyndigheter i to eller flere land. En JIT etableres for å undersøke en straffesak i et eller flere land, og muliggjør koordinering av etterforskning og rettsaker.

Studien baserer seg på en spørreundersøkelse blant personer fra alle norske politidistrikt og Kripos, som antas å jobbe med saker tilknyttet utlandet. Det ble sendt ut 56 spørreundersøkelser, hvor 26 ble besvart. Fokuset i oppgaven er på politisamarbeid i Europa, hvor formålet er etterforskningen av straffesaker og bruken av felles etterforskningsgrupper med andre land i Europa.

Hvor finnes kunnskapen?
Nesten alle respondentene etterlyser bedre kunnskap og kompetanse knyttet til internasjonalt politisamarbeid på egen gruppe/avsnitt. Av disse er det etterforskningslederne som ser det største behovet for kompetanseheving. Det kommer også frem at det er naturlig for respondentene å gå til personer i eget distrikt for å innhente informasjon.

Resultatene fra undersøkelsen viser at egen kunnskap og kollegaers kunnskap påvirker om et internasjonalt samarbeid skal etableres. Så hva skjer om ingen har den rette kunnskapen og de riktige forbindelsene?

Manglende måltall
Bruken av JITs har økt siden innføringen i 2010, men Strømnes anslår at bruken ennå kan og bør økes. Det finnes ikke måltall på hvor mange saker Norge skal jobbe med mot utlandet, eller måltall knyttet til bruk av JITs. Over halvparten av respondentene mener at innføringen av måltall kan bidra til økt bruk av JITs. De tre største hindrene for å ta i bruk JITs i dag er altså mangelen på kompetanse, ressurser og økonomi.

Les hele oppgaven i PIA.

Publisert: - Sist oppdatert: |