Hopp til innhold

Evaluering av Stabs- og lederutviklingsprogrammet ved PHS

Rapportforsiden
DEL 2: av evalueringen av stabs- og lederutviklingsprogrammet ved PHS
Linda Hoel, Bjørn Barland og Monica Lillevik har gjennomført den andre evalueringen av stabs- og lederutviklingsprogrammet ved Politihøgskolen.

Sammendrag:
PHS vedtok i januar 2014 å innføre et program for stabs- og lederutvikling. I 2016 ble en revidert programplan vedtatt i Politihøgskolens styre. Formålet med programmet er å styrke politidistriktenes evne til krisehåndtering gjennom stabs- og ledelsesapparatet. Ved innføringen av Stabs- og lederutviklingsprogrammet ble det for første gang et krav fra overordnet myndighet til politidistriktene om deltakelse i programmet. Den første gjennomføringen av Stabs- og lederutviklingsprogrammet (2014–2016) ble evaluert i 2017 (Hoel og Barland, 2017).

Evalueringen presentert i denne rapporten er en mer omfattende evaluering av stabs- og lederutviklingsprogrammet. Rapporten tar for seg blant annet stabssjefens nye rolle, et styrket fokus på etterforskning og etterretningsstyrt kriseledelse, operasjonslederes erfaringer. I programmet ble det bestemt at redningsledelsen skulle få en større plass. Politihøgskolen og Hovedredningssentralen gjennomførte derfor noen kompetansehevende tiltak i politidistriktene i forbindelse med redningsøvelsene. Evalueringen ser i hvilken grad tiltakene ble forstått og implementert i redningsledelsen i noen av disse øvelsene.

Les hele rapporten i PIA.

Publisert: - Sist oppdatert: |