Hopp til innhold

mars

Bilde av forfatteren

Ny masteroppgave i erfaringsbasert etterforskning

Hilde Mari Musum har fullført en erfaringsbasert master i etterforskning med masteroppgaven «Hvordan ivaretas objektivitetskravet og uskyldspresumsjonen under etterforskning av festrelaterte voldtektsaker?»
DAG MØRK SVEAAS: under muntlig fremlegging av masteroppgaven

Master om etterforskningsledelse

Dag Mørk Sveaas sin masteroppgave «Etterforskningsledelse: Perspektiver på bevissthet, metodikk og samhandling» er nå tilgjengelig på nett.
Bilde av forfatteren

Politiets håndtering av saker med savnet person

Kenneth Berg har fullført en erfaringsbasert master i etterforskning med oppgaven: «Politiets håndtering av saker med savnet person: En sammenlignende studie mellom to norske politidistrikt med fokus på grunnleggende metodikk og gjeldende regelverk».