Hopp til innhold

Bortom rimligt tvivel: Ett polisiärt arbetssätt

Bilde av forfatteren
FORFATTER: Marie B. Karlsson
Marie B. Karlsson har undersøkt om hypotesemetodikken kan overføres til svensk politi i masteroppgaven: «Bortom rimligt tvivel: Ett polisiärt arbetssätt».

Norske etterforskere benytter seg av hypotesemetodikken. Dette er en kunnskapsbasert etterforskningsmetode der politiet metodisk forsøker å falsifisere etterforskningens hovedhypotese, og identifisere og teste alternative hypoteser.

Det vil si at, samtidig som man leter etter bevis som støtter mistanken, så leter man etter bevis for at mistanken kan være feil. Når alle forsøk på motbevise mistanken har feilet, vil man kunne være mye sikrere i sin sak.

Metoden bygger på forskning innen jus, psykologi og politifaget, og brukes også av domstolen i bevisvurdering.

Denne formen for arbeid gir politiet praktiske verktøy for å systematisk gjennomføre en bred etterforskning der bevisene nøye vurderes og testes.

Metoden er ennå ikke i bruk i Sverige, og Karlssons mål med masteroppgaven har vært å undersøke om dette kan la seg overføre til svensk politi.

Les Karlssons masteroppgave i PIA.

Publisert: - Sist oppdatert: |