Hopp til innhold

Spaningsblikket: En utforskning av politispaneres lesning av omgivelsene

Bilde av forfatter Johanne Yttri Dahl
FORFATTER: Johanne Yttri Dahl. Foto: Politihøgskolen.
Johanne Yttri Dahl (PHS) lanserer begrepet spaningsblikket i sin siste artikkel «Spaningsblikket: En utforskning av politispaneres lesning av omgivelsene» i Tidsskrift for samfunnsforskning.

Forfatterens sammendrag:
I denne artikkelen utforsker jeg politispaneres profesjonsblikk. Ved å gjøre dette utvikler og lanserer jeg begrepet spaningsblikket. I artikkelen drøftes hva spaningsblikket er, hvordan det formes og utvikles. Spaningsblikket handler om hvordan politiet bruker blikket til se, å lese, følge og gi mening til de person(er) de observerer. Spaningsblikket er et fokusert, skjult blikk det kan være krevende å se med. Det kan være både et proaktivt og et reaktivt blikk, ettersom det benyttes både for å oppklare og for å forebygge kriminalitet.

Spaningsblikket aktiveres når man har et objekt eller en sak man skal innhente relevant informasjon om. Artikkelen søker å gjøre eksplisitt og artikulere, samt begrepsfeste, noe av den tause kunnskapen som er på spaningsfeltet. Dermed vil artikkelen bidra til økt fenomenforståelse om spaning og å belyse en viktig arbeidsmetode i politipraksisen det er generelt lite innsyn i og som det har vært lite forsking på, men som i økende grad benyttes.

Det empiriske grunnlaget for artikkelen er kvalitative dybdeintervju med polititjenestepersoner som spaner på mobile vinningskriminelle, og er komplementert av noe deltakende felt observasjon.

Les hele artikkelen i PIA.

Publisert: - Sist oppdatert: |