Hopp til innhold

Open Source Intelligence Methodology

Bilde av Robert André Furuhaug
FORFATTER: Robert André Furuhaug.
Robert André Furuhaug (politioverbetjent PHS) har levert sin masteroppgave i Forensic Computing and Cyber Crime Investigation ved School of Computer Science and Informatics, University College Dublin.

Vi legger frivillig igjen store mengder personlig informasjon på internett, og denne informasjonen kan lastes ned av politiet til sitt etterretningsarbeid. Men i hvilken grad er politiet i stand til å nyttiggjøre seg av informasjon fra åpne kilder? Og hvordan bør de gå frem for å hente informasjonen? Er vanlige etterforskningsprinsipper tilpasningsdyktige nok til å hente informasjon og bevis fra internett?

Innsamlingen av informasjon krever planlegging og forberedelser i form av en strategi, spesielt hvis den prosessen skal ta hensyn til en forvaringskjede, den operative sikkerheten, analyse av den innsamlede informasjonen og valideringen av resultatene.

Furuhaugs avhandling beskriver en metode for etterretning fra åpne kilder på internett som oppfyller kravene til politiet basert på etablerte prinsipper og anbefalinger. Furuhaug har gjennomgått eksisterende kunnskap om prinsipper, standarder og metoder fra etterretning generelt, og etterforskning av digitale bevis, for å se hvordan eksisterende modeller dekker kravene i en prosess for politibruk.

Les oppgaven i PIA.

Publisert: - Sist oppdatert: |