Hopp til innhold

Police students experience of participation and relationship during in-field training

Bilde av forfatteren
ARTIKKELFORFATTER: Linda Hoel. Foto: Bernt Ståle Kristensen.
Linda Hoel (førsteamanuensis PHS) har publisert artikkelen «Police students experience of participation and relationship during in-field training» i tidsskriftet «Police practice and research: an international journal».

Basert på dybdeintervju med 12 politistudenter og deres erfaring fra praksisåret, sikter denne studien på å avdekke meningen og innholdet av hva som er viktig når man lærer om praktisk politiarbeid og hvilken rolle veilederen spiller i opplæringen av politistudenter. Med utgangspunkt i studentenes erfaring fra praksisåret vil artikkelen presentere funn ut i fra denne problemstillingen: How do police students experience participation and relationship during in-field training?

Studien undersøker på hvilke måter deltakelse og studentenes relasjon til veileder spiller inn på studentenes lærings- og sosialiseringsprosess. Intensjonen med denne studien er å få en bedre forståelse av hva som er viktig i opplæring av studenter som tar politiutdanning på et høyere nivå, og spesielt hvilken betydning «embodied learning» og profesjonell og emosjonell støtte har når man lærer om politiyrket.

Les hele artikkelen her. Får du ikke tilgang til den elektroniske artikkelen?

Publisert: - Sist oppdatert: |