Hopp til innhold

The act of knowing

Bilde av forfatteren
FORFATTER: Thomas Dillern
Thomas Dillern (PHS) har publisert artikkelen «The Act of knowing: Michael Polanyi meets contemporary natural science» i tidsskriftet Foundations of science.

Utgangspunktet for artikkelen er at forskere, i kjølvannet av den moderne vitenskapens verden, fortsatt søker etter en slags - ontologisk og epistemologisk - felles grunn.

I artikkelen forsøker Dillern derfor å vise at vi ved hjelp av Michael Polanyis begrep om kunnskap, personlig så vel som objektiv, og hans beskrivelser av de tause dimensjonene av kunnskap og kunnskapsutvikling, kan ta noen vesentlige skritt mot en bedre forståelse av de grunnleggende forutsetningene for samtidens vitenskapelige praksis.

Les hele artikkelen i PIA.

Publisert: - Sist oppdatert: |