Hopp til innhold

Ansatte i Politi- og lensmannsetaten

Politihøgskolens bibliotek har det nasjonale ansvaret for politifaglig litteratur og er for alle som jobber i politiet.

Visste du at vi kan hjelpe deg med faglig oppdatering?
God kunnskap bidrar til gode polititjenester. For å vite hva som er beste praksis, er forskningsbasert kunnskap avgjørende. Det er krevende å håndtere den store kunnskapsmengden som finnes og her har biblioteket en viktig rolle.

Hva vi kan gjøre for deg

  • Gi deg oppdatert forskning innenfor ditt område enten du skal i gang med et større prosjekt, eller til daglig bruk
  • Hjelpe deg med masteren/eller andre fagoppgaver (søketips, kildehåndtering, oppgaveskriving).
  • Holde deg orientert om ny politilitteratur via bloggen på Kilden eller sosiale medier.
  • Få besøk av en bibliotekar for å snakke om hvordan ditt arbeidsted kan bruke oss på en best mulig måte.
  • Vi sender det du vil låne kostnadsfritt over hele Norge.
  • Vi har bøker på både spesialist og generalistnivå om bl. a. forebygging, operativt politiarbeid, etterforskning/kriminalteknikk, kriminologi, rettspsykiatri, psykologi, etterretning, sosiologi, treningslære, metode og vitenskap, etikk, ledelse, pedagogikk og veiledning, påtale og jus.

Besøke biblioteket
Alle eksterne brukere som skal besøke biblioteket (og som ikke er på kurs eller annet) må så langt det er mulig si ifra til biblioteket før de kommer. Du må ha med ID-kort fra etaten eller kunne legitimere deg på annet vis. Besøk er begrenset til det tidsrommet biblioteket er betjent.

Brukere utenfor Oslo
Hvis du bor utenfor i Oslo og ønsker å låne noe av oss, kan du opprette en bruker over telefon eller e-post og bestille materiale som vi sender til din hjem- eller jobbadresse. Vi bestiller også inn materiale fra andre bibliotek!

Her kan du søke i bibliotekets samling
Søk i samlingen vår (Oria).
Les mer om bibliotekets databaser.

Ansatte i Politidirektoratet (POD), Politiets fellestjenester (PFT) og Politiets IKT-tjenester (PIT)
Fra 1. januar 2019 betjener Politihøgskolens bibliotek også ansatte i POD, PFT og PIT på lik linje med andre brukere. I tillegg er det fysiske biblioteket i PODs lokaler betjent tirsdager og onsdager.

Søk i POD-bibliotekets samling.

Ansatte i Politidirektoratet (POD)
Ansatte i POD har tilgang til bøker og tidsskriftsartikler i Universitetsforlagets fulltekstdatabase Idunn. Når du søker opp idunn.no på internett på politinettet fra en POD-tilknyttet pc, får du direkte tilgang til basen.

Ikke nøl med å ta kontakt! Enten per epost til eller telefon 23 19 98 93.

Sist oppdatert: |