Hopp til innhold

CRIStin

CRIStin er et forskningsinformasjonssystem for helsesektoren, instituttsektoren og universitet- og høgskolesektoren.

Ett av de viktigste formålene med CRIStin (Current research information system in Norway) er å samle all registrering og rapportering av forskingsaktiviteter i et felles system. Dette gir forskerne et sted å registrere sine publikasjoner og det forenkler registrering av sampublikasjoner.

Registrering av forskningsaktivitet i CRIStin

Fra og med 2012 skal all forskningsaktivitet ved Politihøgskolen registreres i CRIStin. Ta kontakt med Mette Berg på e-post:  eller tlf: 23 19 97 79 dersom du:

  • Allerede har publisert skriftlige arbeid - artikler, bøker, bokkapitler 
  • Har fått antatt et skriftlig arbeid
  • Selv ønsker å registrere i CRIStin

Se Forskersiden hos CRIStin for mer informasjon

Sist oppdatert: |