Hopp til innhold

Å vurdere faglige tekster

Informasjon finnes i mange ulike former, og ulike kilder dekker ulike behov.

Som student trenger du bøker og artikler for å sette deg inn i emnene på studiet. Som yrkesaktiv politi trenger du også å vite hvilke kilder du skal bruke for å holde deg oppdatert på fagfeltet ditt.

  • Hva er en faglig tekst?

    Oversikt over de ulike fagtekstene

    • vitenskapelig artikkel
    • lærebok/fagbok
    • rapport/off pub.
Sist oppdatert: |