Hopp til innhold

Forskerstøtte - hjelp til publisering

Informasjon om publisering, open access og parallellpublisering.

OPEN ACCESS

Open Access (OA) betyr at artikler og bøker blir åpent tilgjengelig for alle på internett, enten ved å publisere i OA-tidsskrifter eller arkivere publikasjon i åpne institusjonsarkiver.

Publiseringsfond for Open Access
Enkelte OA-tidsskrifter krever at forfatteren betaler APC-avgift for å få utgitt artikkelen. Politihøgskolen har opprettet et publiseringsfond der ansatte kan søke om støtte til å dekke denne avgiften. 

Vil du vite mer? Les Retningslinjer for Politihøgskolens publiseringsfond.

For å få støtte til å dekke APC-avgiften må følgende kriterier være oppfylt:

1. Artikkelen må være i et rent «gull Open Access» tidsskrift
2. Tidsskriftet må være registrert i Directory of Open Access (DOAJ)
3. Tidsskriftet må være på nivå 1 eller 2 i NSD's register over publiseringskanaler

Det gis ikke støtte til hybridtidsskrifter.

Rutiner for søking og tildeling:
Søknadsskjema fylles ut og sendes pr. e-post til . Søknadene behandles fortløpende så lenge det er penger i fondet.

For nærmere informasjon eller spørsmål, kontakt Mette Berg (23 19 97 79)

PARALLELLPUBLISERING av vitenskapelige publikasjoner

PIA er PHS' institusjonsarkiv som inneholder artikler, bachelor- og masteroppgaver, serier m.m. skrevet av studenter ansatte ved PHS. Innholdet i PIA er søkbart i Google og i Oria. Ansatte på PHS oppfordres til å parallellpublisere i PIA så raskt som mulig etter publisering. Send artikkel og PIA-avtale til

Artiklene skal også registreres i Cristin. Dette gjøres av artikkelforfatter eller superbruker i Cristin:
Brukernavn og passord til Cristin kan du få ved å kontakte .

Hvilken versjon av artikkelen kan parallellpubliseres i PIA?
Et dokument kan gjøres tilgjengelig i ulike versjoner. Disse versjonene går under ulike benevnelser, men de mest brukte navnene på ulike manusversjoner er

  • «Preprint» (opprinnelig manus) er manuskriptet som først blir innsendt til tidsskriftet og som ennå ikke er fagfellevurdert. Det er ikke vanlig å sirkulere preprint-versjoner av artikler innen samfunnsvitenskapelige fag.
  • «Postprint» (siste manusversjon etter fagfellevurdering) er den siste versjonen fra forfatterens hånd som sendes inn til forlaget for publisering. En postprint vil innholdsmessig være lik som den publiserte versjonen, men uten forlagets formattering.
  • Publisert versjon (utgivers PDF) er den endelige versjonen av artikkelen, med forlagets formattering og sidetall. Enkelte forlag tillater at forfattere ​egenarkiverer denne versjonen.

Postprint-versjonen er vanligvis den som er mest aktuell å publisere i PIA (grønn Open Access), men dersom forlaget tillater det, foretrekkes Publisert versjon (utgivers PDF). ​​​I noen tilfeller setter forlaget en embargo før de tillater publisering i arkivet. Biblioteket venter med publisering dersom utgiver krever det. Du kan selv sjekke hva utgivere tillater av egenarkivering her: http://www.sherpa.ac.uk/romeo/

Hvis du ønsker å publisere artikkelen i forskernettverk som ResearchGate eller Academia.edu må du selv sjekke utgivers betingelser. Se veileder for forskere fra OpenAccess.no. Du kan lese mer om Open Access her​.

Trenger du tips til aktuelle tidsskrift or publisering? Se vår liste over aktuelle tidsskrift for publisering av politiforskning.

​​​​Mer om publiser​ing

Publiseringskanaler på nivå 1 og 2​ 
Norsk samfunnsvitenskapelige datatjenestes (NSD) liste over poenggivende tidsskrift. Nivå 1 gir normal uttelling og dekker 80 prosent av publikasjonene. ​Tidsskrifter på nivå 2 er vurdert av NSD som de mest ledende innen ​sitt fagområde. 

Norsk publiseringsindikator (NPI) 
Ressursside for nominering av tidsskrifter på nivå 1 og 2.

Rovtidsskrifter og useriøse konferanser
Universitetet i Oslo har laget en oversikt over ting du kan sjekke før du skal publisere Open Access. 

DOAJ
Oversikt over Open Access-tidsskrifter

Google scholar metrics
Googles rangering av tidsskrifters innflytelse ('impact'), ved å måle antall siteringer. Se feks. topp 20 tidsskrifter innen kriminologi og politivitenskap.​

Google scholar

Aktuelle tidsskrift for publisering av politiforskning

Gå til siden for aktuelle tidsskrift for publisering av politiforskning

Sist oppdatert: |