Hopp til innhold

Lånebetingelser

Hvem kan bli låner?

Alle studenter og ansatte på Politihøgskolen 
Alle ansatte i Politi- og lensmannsetaten

Hvordan registrere seg som låner?

Studenter blir automatisk registrert. Ansatte på PHS og i etaten henvender seg i biblioteket; enten ved å møte opp, ringe (23 19 98 93) eller sende e-post til

Hvor lang er lånetiden?

Studenter: 2 ukers lånetid
Andre: 4 ukers lånetid 

Hva skjer når lånetiden er ute?

Hvis bøkene er lånt inn fra andre bibliotek eller har venteliste får du en purring. Ved 3. purring vil det bli sendt brev til postadresse med varsel om erstatningskrav.

Andre bøker blir fornyet automatisk inntil 180 dager.

Erstatningsansvar

Dersom du ikke leverer tilbake, mister eller ødelegger bibliotekets bøker, må disse erstattes. Erstatningsbeløpet er kr. 500,- per dokument

Hvordan fornye lån?

  • Lån kan fornyes via Min konto i Oria.
  • Personlig fremmøte i biblioteket
  • Ring oss på tlf: 23 19 98 93
  • Send en e-post til eller svar på purring du har fått via e-post

Hva med de som ikke kan bli lånere, men allikevel vil låne noe fra oss?

Vi låner ikke ut direkte til enkeltpersoner, men er med i et nasjonalt biblioteksamarbeid og låner ut til alle norske bibliotek. Dersom du ønsker å låne noe fra vår samling, må du ta kontakt med det biblioteket der du har lånekort. Dersom du ikke har lånekort noe sted - ta kontakt med nærmeste folkebibliotek.

Sist oppdatert: |