Hopp til innhold

Om biblioteket

Biblioteket i Oslo
Politihøgskolens bibliotek er Norges største fag- og forskningsbibliotek på litteratur om politiet og tilgrensende fagområder.

I tillegg til å betjene studenter og ansatte er vi et bibliotek for alle i etaten.

Uansett hvor og når du måtte ønske å arbeide med studier eller forskning, vil vårt digitale bibliotek gi deg tilgang til informasjonsressursene. Du får tilgang til fagdatabaser, digitale tidsskrifter, e-bøker, verktøy og tips for litteratursøking, referansehåndtering med mer.

Alle eksterne brukere som skal besøke biblioteket (og som ikke er her på kurs eller annet) må så langt det er mulig si ifra til oss før de kommer. De må ha med ID-kort fra etaten eller kunne legitimere seg på annet vis. Besøk er begrenset til det tidsrommet biblioteket er betjent.

Kontakt oss:

Telefon: 23 19 98 93
E-post:

Kontakt ansatte i biblioteket.

Postadresse:
Politihøgskolen
Biblioteket
Postboks 2109 Vika
0125 Oslo

Du finner oss også på Facebook, Twitter og Instagram.

Publisert: - Sist oppdatert: |