Hopp til innhold

Om biblioteket

Biblioteket i Oslo
Politihøgskolens bibliotek er Norges største fag- og forskningsbibliotek på litteratur om politiet og tilgrensende fagområder.

I tillegg til å betjene studenter og ansatte er vi et bibliotek for alle i etaten.

Uansett hvor og når du måtte ønske å arbeide med studier eller forskning, vil vårt digitale bibliotek gi deg tilgang til informasjonsressursene. Du får tilgang til fagdatabaser, digitale tidsskrifter, e-bøker, verktøy og tips for litteratursøking, referansehåndtering med mer.

Kontakt oss:

Telefon: 23 19 98 93
E-post:

Kontakt ansatte i biblioteket.

Postadresse:
Politihøgskolen
Biblioteket
Postboks 2109 Vika
0125 Oslo

Du finner oss også på Facebook, Twitter og Instagram.

Publisert: - Sist oppdatert: |