Hopp til innhold

Opphavsrett

Lurer du på hva opphavsrett er?

«Opphavsrett, den rett en forfatter eller skapende kunstner har til sine åndsverk. I Norge reguleres opphavsretten først og fremst av lov om opphavsrett til åndsverk av 12. mai 1961 (åndsverkloven). Som åndsverk ansees frembringelser på det litterære, vitenskapelige eller kunstneriske område (herunder også fotokunsten), som fremtrer som resultat av individuell, skapende åndsinnsats fra opphavsmannens side.»  (Stuevold Lassen & Lund, 2012). Les mer på Store norske leksikon.

Opphavsrett i undervisning

DelRett er en veldig god ressurs for å lære mer om opphavsrett i undervisning. Der finner du en egen spørsmål og svar-del, samt guider for studenter og fagansatte. Du kan også sende inn egne spørsmål.

Universitetet i Bergen har også laget en god nettside om opphavsrett i undervisning, som forklarer hvordan du kan bruke tekst, bilder, lyd og film på riktig måte.

Kopinoravtalen for høyere utdanning regulerer opphavsrett i undervisning og forskning.

Andre ressurser

Kopinor

Bono

Tono

Norwaco

Creative Commons

Sist oppdatert: |