Hopp til innhold

Eksamen

Studenter på bachelorstudiet og studenter på videreutdanning som følger normert studieprogresjon, blir automatisk meldt opp til første ordinære eksamen.

For oppmelding til ny eksamen eller forsøk på forbedring av karakter, bruk oppmeldingsskjema som leveres studiekontoret innen fastsatte frister.  

Studenter uten utdanningsplan og studenter med utdanningsplan som ønsker å avlegge eksamen i emner utenom utdanningsplanen, må gi skriftlig melding om oppmelding til studieavdelingen innen fastsatt frist. En student har ikke anledning til å framstille seg til eksamen i samme fag, kurs eller emne mer enn tre ganger for å få bestått resultat. En student har ikke anledning til å prøve å forbedre en bestått karakter i et emne mer enn en gang.

  • Husk å ta med gyldig studentkort til skoleeksamen
  • Møt opp senest 30 minutter før eksamen starter
  • Du må ha betalt semesteravgift innen fastsatt frist for å kunne avlegge eksamen 

Karakterer 

A: Fremragende prestasjon som klart utmerker seg. Kandidaten viser svært god vurderingsevne og stor grad av selvstendighet.

B: Meget god prestasjon. Kandidaten viser meget god vurderingsevne og selvstendighet.

C: Jevnt god prestasjon som er tilfredsstillende på de fleste områder. Kandidaten viser god vurderingsevne og selvstendighet på de viktigste områdene.

D: En akseptabel prestasjon med noen vesentlige mangler. Kandidaten viser en viss grad av vurderingsevne og selvstendighet.

E: Prestasjonen tilfredsstiller minimumskravene, men heller ikke mer. Kandidaten viser liten vurderingsevne og selvstendighet.

F: Ikke bestått. Prestasjon som ikke tilfredsstiller de faglige minimumskravene. Kandidaten viser både manglende vurderingsevne og selvstendighet.

Sist oppdatert: |