Hopp til innhold

Eksamensoversikt bachelor

Oversikt over eksamener for bachelor i politiutdanning.

NB! Det tas forbehold om endringer i eksamensdatoer. 

I forbindelse med at emnet ETTERF30 er flyttet fra vårsemesteret til høstsemesteret i studieåret 2019/20 gis fullførte studenter som ønsker å forbedre et allerede bestått resultat, og ikke rakk oppmeldingsfristen for ordinær eksamen 1. september, en mulighet til å melde seg opp til ny eksamen som avholdes i april. Se eksamensplan for B3 under. Vi presiserer at dette er en imøtekommelse av de som ikke har rukket å melde seg opp til ordinær avvikling i desember 2019 og kun gjelder inneværende studieår. Ved sykdom, ikke-møtt eller ikke-bestått resultat vil man ikke få ytterligere forsøk. Oppmeldingsfrist: 1. februar.

Eksamener i Oslo:

Eksamener i Bodø

Eksamener i Stavern:

Sist oppdatert: |